Bedankt dat je de tijd neemt om Breeze’s privacyverklaring te lezen! We hebben geprobeerd om alles zo kort en duidelijk mogelijk te formuleren, zodat je makkelijk de informatie kan vinden waar je naar op zoek bent. Het is aan te raden om deze privacyverklaring samen met de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien ze elkaar aanvullen.

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke informatie we van jou verzamelen en hoe dit wordt verwerkt wanneer je gebruik maakt de Breeze services. De service is beschikbaar via een applicatie (“App”) die gedownload kan worden via de Apple App Store en de Google Play Store. Verder legt deze privacyverklaring uit hoe we data bewaren, beschermen en met wie we informatie delen. Als standaard houden we de GDPR-wetgeving (AVG in Nederland) aan voor al onze gebruikers, waarbij we specifiek de rechten benoemen van gebruikers binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

1. Over ons

De App wordt geëxploiteerd door Breeze Social B.V. en dit is tevens de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Breeze Social B.V. is gevestigd aan het Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam en is bereikbaar via mobiel nummer 010 3220150 of e-mail hello@breeze.social.

We hebben een Privacy Manager aangesteld. Dit is geen ‘functionaris voor gegevensbescherming’ zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Het is echter wel iemand die ervoor zorgt dat jouw gegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt. De werkzaamheden van de Privacy Manager omvatten het monitoren en afhandelen van vragen en klachten. Onze Privacy Manager is Philip van den Heuvel en is te bereiken via privacy@breeze.social.

2. Informatie die wordt verzameld en verwerkt

2.1 Persoonlijke informatie

Bij het aanmaken van een account (“Account”) in onze App, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, zoals je:

 • Voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Opleidingsgegevens
 • Lengte
 • Foto’s / filmpjes
 • Hobby's en interesses

Evenals de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Seksuele voorkeuren
 • Alle andere informatie die je besluit te delen op je profiel, zoals religie en politieke opvattingen.

We kunnen je vragen om je account en/of uw identiteit te verifiëren zodat we nepprofielen kunnen vermijden en zo de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen. Je kunt je persoonlijke gegevens op elk moment inzien en wijzigen via de App of ervoor kiezen om je Account permanent te verwijderen.

2.2 Informatie voor gebruikers jonger dan 18 jaar

Zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden, mag je Breeze alleen gebruiken als je minimaal 18 jaar oud bent. Als je jonger bent, vragen wij je dan ook om geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens over personen onder de 18 jaar. Als we erachter komen dat iemand onder de 18 jaar persoonlijke informatie met ons gedeeld heeft, nemen we passende stappen om deze persoonlijke informatie te verwijderen en te voorkomen dat iemand onze leeftijdsgrens kan omzeilen. Dit kan betekenen dat we informatie zoals je mobiele nummer bewaren om te voorkomen dat je er een nieuw account mee aanmaakt.

2.3 Aanvullende informatie

Je kunt ervoor kiezen om aanvullende informatie aan je profiel toe te voegen en/of ons aanvullende voorkeuren te geven voor de profielen die je wilt zien, bijvoorbeeld op basis van hun leeftijd of lengte. Deze voorkeuren kunnen altijd handmatig weer worden gewijzigd. Bovendien hebben we bepaalde informatie nodig om de datum te organiseren, zoals de steden waar je wilt afspreken, het type date wat we organiseren en je beschikbaarheid.

2.4 Apparaat informatie

We kunnen informatie verzamelen over het apparaat dat wordt gebruikt bij het openen van de App, zoals het besturingssysteem, het model en de taal van het apparaat.

2.5 Gebruiksinformatie

Tijdens het gebruik van de App worden gegevens verzameld zoals je reactie op de voorgestelde profielen, de status van je match, de berichten die je naar de Helpdesk stuurt of berichten die je naar je match stuurt.

Bovendien verzamelen we bij het gebruik van de app logs van fouten en uitzonderingen die fouten kunnen indiceren, maar ook logs van bepaalde acties zoals de bezochte pagina's of aangeklikte knoppen. Dit wordt gedaan om problemen zo snel mogelijk op te kunnen lossen en de service voor alle gebruikers te kunnen verbeteren. Deze tools zijn essentieel voor onze app-ervaring, maar je kunt bezwaar maken tegen de verzameling (zie sectie 4: Recht om bezwaar te maken).

2.6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken de volgende cookies:

 • cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden of je gegevens lokaal worden opgeslagen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • cookies om analyses en onderzoek uit te voeren, zoals hoeveel bezoekers de website gebruiken. De data die door de cookies verzameld wordt is geanonimiseerd.
 • cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven.

Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser.

3. Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Ons hoofddoel is om onze belofte waar te maken en een fijne date-ervaring voor onze gebruikers te creëren. Op grond van de AVG (onderdeel van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming) moet de wettelijke basis benoemd worden waarom we bepaalde gegevens van jou gebruiken voor de verschillende doelen die bijdragen aan het hoofddoel.

In het onderstaande schema zijn de doeleinden opgenomen inclusief alle gegevens(bronnen) en hun rechtsgrond volgens de wettelijke verwerkingsgronden in artikel 6 en 9 van de AVG (waar artikel 6 de gronden uitlegt voor (algemene) rechtmatige gegevensverwerking en artikel 9 gaat over de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens).

DoelBron van de gegevensGrondslag (en uitzonderingen)Toelichting
Het verwerken en het aanbieden van onze betaalde en onbetaalde diensten en functies &
Om de beloofde diensten te leveren en uit te kunnen uitvoeren
Betrokkene - waaronder seksuele voorkeurUitvoering van overeenkomst & kennelijke openbaarmakingDe gegevens zijn noodzakelijk voor het leveren van onze dienst. Omdat ‘seksuele voorkeur’ onder de categorie speciale data valt, is de uitzondering kennelijke openbaarmaking gebruikt.
Om jouw identiteit te verifiëren en de veiligheid van onze gebruikers te waarborgenBetrokkeneGerechtvaardigd belangOm eventuele fraude en nepprofielen te voorkomen, evenals dat mensen onder de 18 jaar oud zich registreren via de App.
Het verbeteren van onze services voor jou en de andere gebruikersBetrokkene & waargenomen gegevens van het apparaatGerechtvaardigd belangDe verwerkte data wordt gebruikt voor het verbeteren en verder ontwikkeling van de App.
Contact kunnen opnemen met jou over onze dienstverleningBetrokkene en functies binnen de appGerechtvaardigd belangHet is in ons belang om bestaande klanten te kunnen informeren over eigen producten en diensten.
Geschillen oplossen tussen jou en andere gebruikersBetrokkene en functies binnen de appGerechtvaardigd belangOm de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers en diensten te kunnen waarborgen.
Toepassing van de lokale wetten en onze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene VoorwaardenBetrokkene via het apparaat & via derdenGerechtvaardigd belang & Wettelijke verplichtingOm onze wettelijke belangen zo goed mogelijk te waarborgen, onze wettelijke rechten te beschermen en onze gebruikers te beschermen.

4. Rechten binnen de EU en het VK

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens onder de AVG worden hieronder toegelicht:

 • Recht van inzage Je hebt recht op inzage van je eigen gegevens. Dit omvat de vragen wat het doel van de verwerking is, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.
 • Recht op rectificatie Je kunt ons vragen om je gegevens direct te corrigeren. Ook heb je het recht om onvolledige gegevens aan te vullen; dit kan bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen.
 • 'Recht om vergeten te worden' Je hebt het ‘recht om vergeten te worden’.** Op verzoek zullen wij je gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Het is echter mogelijk dat we niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is verwerking nog nodig om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om claims in te dienen, uit te oefenen of te onderbouwen.
 • Recht op beperking van de verwerking Je hebt in beginsel het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je van mening bent dat je gegevens onjuist zijn of de verwerking van de gegevens onnodig is.
 • Kennisgeving van rectificatie, verwijdering of beperking Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost, zullen wij de ontvangers van je gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je hebt het recht om gegevens over te dragen. Dat betekent dat je een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Je kunt deze gegevens vervolgens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Dit recht heb je alleen met betrekking tot gegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt en als de verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst waarbij jij partij bent.
 • Intrekking van toestemming Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, heb je het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking van je gegevens voor de periode voorafgaand aan de intrekking blijft echter rechtmatig.
 • Recht om bezwaar te maken Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Na het maken van bezwaar, stoppen wij in principe de verwerking van je gegevens.
 • Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter Als je van mening bent dat de verwerking van je gegevens in strijd is met de wet, kun je contact opnemen met onze Privacy Manager, maar heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of om naar de rechter te stappen.
 • Beperkingen op je rechten Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Elk verzoek kan worden gericht aan onze Privacy Manager. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, sturen wij jou na ontvangst van je verzoek een aantal controlevragen die je dient te beantwoorden voordat we het verzoek in behandeling kunnen nemen. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

5. Automated decision-making and profiling

Wij maken gebruik van automatische besluitvorming door je profiel te matchen met het profiel van iemand anders. Omdat deze beslissing geen juridische gevolgen of andere noemenswaardige gevolgen heeft voor jou als gebruiker van onze App, valt onze automatische besluitvorming niet onder artikel 22 AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering worden gebruikt om onze Service te leveren. Dit betekent meer concreet:

 • op basis van zowel gebruikersprofielen als like-gedrag, stelt de service Cupido relevante profielen voor. De suggesties kunnen gebaseerd zijn op zowel de logica van de vorm "gelijksoortige gebruikers hebben dit profiel ook leuk gevonden” als “mensen met een deze karakteristieke eigenschap vinden andere gebruikers met een bepaalde karakteristieke eigenschap leuk”. Je kunt een groot deel van het selectieproces bepalen door de steden waarmee je wilt daten, evenals de leeftijden en seksualiteit van gebruikers die je wilt daten;
 • op basis van gebruikersvoorkeuren en woonomgeving die is gekoppeld aan je Account, worden de date-locatie en deal besloten. Alleen overlappende deals worden geselecteerd en de locatie wordt zodanig gekozen dat als één gebruiker daar woont, deze de voorkeur krijgt. Dit kan ertoe leiden dat je in sommige gevallen verder moet reizen, bijvoorbeeld wanneer jouw woonplaats geen overlappende stad is.

Bij de profilering van Gebruikers houden we alleen rekening met de verstrekte persoonlijke informatie en proberen we actief elke discriminerende besluitvorming te vermijden. Als je je benadeeld voelt door geautomatiseerde besluitvorming, neem dan contact met ons op in de App of stuur een e-mail naar onze Privacy Manager.

6. Gegevens delen met derden

Wij bij Breeze zijn ons ervan bewust dat sommige persoonlijke informatie en andere gegevens die je met ons deelt, gevoelig kan zijn. We gaan dan ook zorgvuldig om met het delen van je gegevens. Wij verkopen geen data door aan derden en hebben een ander businessmodel dan andere dating apps. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met jou als gebruiker en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Voor zover deze derden zijn aan te merken als verwerkers, hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten in zijn geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Openbaarmaking van gegevens aan andere gebruikers

Wij zijn niet de enigen die verantwoordelijk zijn voor jouw informatie, jij bent dat ook. Dit betekent dat als je slordig bent met je eigen informatie, je niet alleen jezelf in gevaar kunt brengen, maar ook de informatie van andere gebruikers. We raden je daarom aan om niet zomaar je telefoon weg te geven aan anderen wanneer je bent aangemeld bij Breeze. Daarnaast raden we je ook ten zeerste af om schermafbeeldingen van profielen te delen, aangezien we niet verantwoordelijk zijn voor de informatie die op die manier wordt vrijgegeven.

7. Opslag en bewaren van persoonsgegevens

We streven ernaar de Breeze service wereldwijd toegankelijk te maken en gebruiken daarom Google Cloud om onze service te hosten. Je persoonlijke gegevens en persoonlijke voorkeursgegevens worden opgeslagen in beveiligde databases en je foto's worden opgeslagen in een beveiligde cloudopslag. Belangrijk om te vermelden: Google heeft geen toegang tot je gegevens.

Bewaring door ons van je persoonsgegevens

Nadat je je Account hebt verwijderd, zullen we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor verloren informatie, inhoud of foto's als gevolg van je beslissing om je account te verwijderen. We zullen in redelijke mate ons best doen om ervoor te zorgen dat je account niet langer zichtbaar is voor andere gebruikers in de App, direct na de verwijdering.

De bewaartermijn kan van geval tot geval verschillen. Verwijderde informatie kan in back-up kopieën blijven staan of het moet bijvoorbeeld voor een minimale periode worden bewaard voor fiscale of administratieve doeleinden. In dergelijke gevallen zullen we alleen de gegevens bewaren die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Na de wettelijke bewaartermijn zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren.

Om misbruik of misbruik van Breeze na de verwijdering te voorkomen, kunnen we naar eigen goeddunken bepaalde informatie bewaren. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gebruiker een nieuw Account probeert aan te maken na een schending van onze Gebruiksvoorwaarden of andere wet- of regelgeving.

Bewaring door anderen van uw persoonsgegevens

Nadat je gegevens van je profiel of je Account hebt verwijderd, kunnen er kopieën van of (een deel van) je gegevens beschikbaar zijn voor anderen, voor zover deze gegevens met hen eerder zijn gedeeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat andere gebruikers bepaalde persoonlijke gegevens hebben gekopieerd of opgeslagen (bijvoorbeeld door middel van een screenshot). Zoals vermeld is in sectie 6 ligt dit buiten onze controle en nemen we hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

8. Security

Breeze neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt dan ook de commerciële, redelijke beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Manager.

Aangezien je Account en dus je persoonlijke gegevens toegankelijk zijn via je mobiele telefoon en kunnen worden hersteld via jouw e-mail, is het belangrijk dat je passende maatregelen neemt om deze te beveiligen en het ons te laten weten als een van deze gegevens openbaar is geworden.

Daarnaast kunnen we de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens tijdens verzending naar onze servers niet garanderen, dus weet dat deze overdracht van gegevens op eigen risico is. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of garantie voor inbreuken op de beveiliging, schade aan je apparaat of ongeoorloofd gebruik van jouw informatie.

9. Wijzigingen aan deze verklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd herzien. De meest actuele privacyverklaring vind je op onze website breeze.social. Wij raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

In het geval dat we wijzigingen aanbrengen die, naar ons eigen mening, substantieel belangrijk zijn, wordt je op de hoogte gebracht door bijvoorbeeld een e-mail naar het e-mailadres van je Account of er wordt een bericht in de App geplaatst. Door de App te blijven openen of te gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de veranderingen ten opzichte van het herziene verklaring.

Ingangsdatum

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 juni 2022.